از دواج موقت در اسلام

بسیاری از دوستان به صورت حضوری  و یا در نظراتی که در وبلاگ مطرح میکنند سوالاتی در مورد ازدواج موقت ومشروعیت آن در اسلام-با توجه به ممنوعیت این کار در اهل سنت-میپرسند. برای پاسخگویی به این دوستان این یادداشت تقدیم میگردد.لازم به ذکر است که این یادداشت با استفاده از تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی فراهم گردیده است.

آیا در قرآن آیه ای در مشروعیت متعه-ازدواج موقت-وجود دارد؟

پاسخ:در بخشی از آیه24 سوره نساء چنین آمده است

فما استمعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه

یعنی از زنانیکه بهره -جنسی- میگیرد،مهریه آنهارابه عنوان فریضه ای واجب پرداخت کنید.

(یعنی پرداخت مهریه به آنان پس از بهره مندی واجب است)

چرا میگوییم این آیه در مورد ازدواج دایم نیست؟زیرا آیه میگوید اگر از زنان بهره مندی جنسی کردید واجب است مهریه شان را بدهید.درحالیکه در ازدواج دایم بلافاصله بعد از عقد،پرداخت تمام و یا حداقل نصف مهریه واجب میشود که باید در صورت درخواست زن به او پرداخت گردد.(هر چند بهره جنسی هم نبرده باشد)

نتیجه اینکه در ازدواج دایم،پرداخت مهر مشروط به بهره مندی جنسی نیست.پس نمیتواند این آیه در مورد ازدواج دایم باشد.جالب اینکه حتی بزرگان اهل سنت مانند فخر رازی میپذیرند که این آیه در مورد متعه وازدواج موقت است ولی ادعا میکند که این آیه و حکم بعدا نسخ و ممنوع شده است.

جمله مشهوری از عمر خلیفه دوم نقل شده است:

متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب علیهما: متعه النساء و متعه الحج

یعنی دو چیز در زمان پیامبر مجاز بود و من آنها را ممنوع میکنم و مرتکب آن را مجازات میکنم که یکی از آنها همین ازدواج موقت میباشد.

این جمله عمر خود دلیل دیگری بر مشروعیت و حلال بودن ازدواج موقت میباشد زیرا مجاز بودن این عمل را در زمان پیامبر اعتراف میکند و موید آن است که ممنوع بودن این ازدواج به علت پیروی از دستور عمر است ونه عمل به سنت پیامبر در حالیکه اساسا حقی برای عمر و یا سایر خلفا نیست که احکام الهی را تغییر دهند.

برخی اشکال کرده اند که تفاوت ازدواج موقت وفحشا چیست؟زیرا هر دو بهره گیری جنسی در مقابل اجرت و پول میباشد.

در پاسخ باید گفت اینان متاسفانه از احکام ازدواج موقت بی اطلاع هستند زیرا در ازدواج موقت زن فقط حق دارد با یک مرد باشد وحتما باید پس از پایان ازدواج،عده طلاق نگهدارد ودر مدت متعه و عده نباید مطلقا با هیچ مرد دیگری رابطه جنسی برقرار کند.تنها تفاوت مهم این ازدواج با ازدواج دایم این است که در ازدواج موقت ارث وجود ندارد ونفقه هم اگر در ازدواج شرط نشده باشد به زن تعلق نمیگیرد.

اینکه گفته میشود که از این قانون توسط مردان سوء استفاده میشود،این هم دلیل صحیحی برای مخالفت نیست زیرا از کدام قانون(حتی از دواج معمولی و رسمی)سوء استفاده نمیشود؟قرار نیست به صرف سوء استفاده با اصل یک قانون مخالفت کرد.

جالب اینکه راسل دانشمند معروف انگلیسی در کتاب زناشویی آزمایشی،چنین مینویسد:

جوانان باید قادر باشند در یک نوع زناشویی جدید وارد شوند که با زناشویی های معمولی از سه جهت تفاوت دارد:

نخست آنکه طرفین قصد بچه دار شدن نداشته باشند

دیگر اینکه جدایی آنها به آسانی صورت پذیرد

و سوم اینکه پس از جدایی و طلاق زن هیچگونه حق نفقه نداشته باشند

 

برگرفته از تفسیر نمونه ذیل آیه 24 سوره نساء با قدری تغییر و تصرف در عبارات

/ 0 نظر / 9 بازدید