درسی از گاندی

گاندی رهبر فقید هندوستان با قطار در حال مسافرت بود .
به علت بی توجهی،یک لنگه از کفشهای نو ی او،که
به تازگی  خریده بود از پنجره قطار بیرون افتاد.
گاندی بلافاصله لنگه دیگر کفشش را هم بیرون انداخت.
مسافران دیگر با تعجب به او نگاه کردند و علت این
کارش را پرسیدند
او با لبخندی رضایت بخش گفت :
"یک لنگه کفش نو برای من بی مصرف است،
ولی اگر کسی یک جفت کفش نو پیدا کند مطمئنا خیلی خوشحال خواهد شد"
خوشبختی یگانه چیزی است که میتوانیم
بی آنکه خود داشته باشیم،دیگران را از آن برخوردار کنیم

با تشکر از خانم حسینی برای ارسال این مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید