ویژگی های مداد!

پسرک پدربزرگش را تماشا میکرد که نامه ای مینوشت.به شدت کنجکاو بود که بداند او چه چیزی مینویسد؟

بالاخره پرسید:

-پدر بزرگ!چه چیزی می نویسی؟ماجرای کارهای خودمان را می نویسید؟درباره  من می نویسید؟...

پدربزرگ از نوشتن دست کشید و لبخند زنان به نوه اش گفت:

  -درسته درباره تو می نویسم اما مهم تر از نوشته هایم، مدادی است که با آن می نویسم .میخواهم وقتی بزرگ شدی مانند این مداد بشوی.
پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چیز خاصی در آن ندید.

- اما این هم مثل بقیه مدادهایی است که دیده ام.

پدر بزرگ پاسخ داد:

بستگی داره چطور به آن نگاه کنی!در این مداد ۵ صفت و ویژگی است که اگر به دستشان بیاوری،تا آخر عمرت با آرامش زندگی میکنی .

صفت اول:

می توانی کارهای بزرگ انجام بدی،اما نباید هرگز فراموش کنی که دستی وجود دارد که حرکت تو را هدایت می کند.اسم این دست،خداوند است .او همیشه تو را در مسیر صحیح حرکت میدهد.
صفت دوم :
گاهی باید از آنچه می نویسی دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنی.این باعث می شود مداد کمی رنج بکشد اما آخر کار،نوکش تیزتر میشود.پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتری شوی .
صفت سوم :
مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پاک کن استفاده کنیم.بدان که تصحیح یک کار خطا،کار بدی نیست. در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگهداری،این کار بسیار لازم و ضروری است.
صفت چهارم :
چوب یا شکل مداد مهم نیست،آنچه اهمیت دارد زغالی است  که داخل چوب است.پس همیشه مراقب درونت باش که آنجا چه خبر است؟
صفت پنجم:

مداد همیشه ردی از خود به جا می گذارد.بدان هر کار ی در زندگی ات می کنی،ردی به جا می گذارد که گاه اثر آن جاودانه و ابدی است.سعی کن نسبت به هر کاری که انجام میدهی هوشیار باشی و بدانی چه میکنی!

با تشکر از خانم فتاحی برای ارسال این مطلب

/ 1 نظر / 7 بازدید
محسن

پشت چراغ قرمز،پسركي باچشماني معصوم و دستاني كوچك گفت:چسب زخم نميخواهيد؟پنج تا،صدتومن،آهي كشيدم وباخود گفتم:تمام چسب زخمهايت راهم که بخرم ، نه زخمهاي من خوب ميشود نه زخمهاي تو...