بهترین سوژه !!

کاندیدا ، رای آورد  
 عکس ، عکاس را ثروتمند کرد 
 شعر شاعر ، به چند زبان ترجمه شد 
 کارگردان ، جایزه ها را درو کرد 
 .........
 ولی هنوز سر همان چهارراه ، فال میفروشد
 * کودکی * که همیشه بهترین *سوژه*    است.....

/ 2 نظر / 6 بازدید
محسن

ﺧﺪاﻳﺎ!ﺣﮑﻤﺖ ﻗﺪﻣﻬﺎﻳﻲ راﮐﻪ ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﺮﻣﻴﺪاري آﺷﮑﺎرﮐﻦ،ﺗﺎدرﻫﺎﻳﻲ راﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻢ ﻣﻴﮕﺸﺎﻳﻲ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻧﺒﻨﺪم ودرﻫﺎﻳﻲ .ﮐﻪ ﺑﻪ روﻳﻢ ﻣﻴﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺻﺮارﻧﮕﺸﺎﻳﻢ

سپیده

این مطلب واااااااااااااااااااااقعا عالی بود:-)))))))) من یک دختر معمولی هستم:-)))