توجیه شیطانی

در روزگاران قدیم انسانها بسیار به هم ظلم کردند و سیاهی و تباهی به نهایت خود رسید .
تا اینکه کتیبه ای از سوی پروردگارشان بر آنان نازل شد .
 
ده فرمان :
1-   هیچ انسانی ، انسان دیگر را نکُشد .
2-   هیچ انسانی ، به انسان دیگر تجاوز نکند .
3-   هیچ انسانی ، به انسان دیگر دروغ نگوید .
4-   هیچ انسانی ، به انسان دیگر تهمت نزند .
5-   هیچ انسانی ، از انسان دیگر غیبت نکند .
6-   هیچ انسانی ، مال انسان دیگر را نخورد .
7-   هیچ انسانی ، به انسان دیگر زور نگوید .
8-   هیچ انسانی ، بر انسان دیگر برتری نجوید .
9- هیچ انسانی ، در کار انسان دیگر تجسس نکند .
10-   هیچ انسانی ، انسان دیگر را نپرستد !
 
پس از آن
سالیان سختی بر شیطان و همدستانش گذشت ،
تا اینکه روزی شیطان ، چاره ای اندیشید .
او گفت :
ای دوستان ، کلمه ای یافته ام که بسیار از او بیزارم
اما به زودی با افزودن تنها همین یک کلمه به ده فرمان،همه چیز را به سود خودمان ، تغییر خواهم داد
 
و ده فرمان چنین شد :
1-هیچ انسانی ، انسان  مؤمن دیگر را نکُشد .
2-   هیچ انسانی ، به انسان مؤمن دیگر تجاوز نکند .
3-   هیچ انسانی ، به انسان مؤمن دیگر دروغ نگوید .
4-   هیچ انسانی ، به انسان مؤمن دیگر تهمت نزند .
5-   هیچ انسانی ، از انسان مؤمن دیگر غیبت نکند .
6-   هیچ انسانی ، مال انسان مؤمن دیگر را نخورد .
7-   هیچ انسانی ، به انسان مؤمن  دیگر زور نگوید .
8-   هیچ انسانی ، بر انسان مؤمن دیگر برتری نجوید .
9-  هیچ انسانی ،در کار انسان مؤمن دیگر تجسس نکند .
10-هیچ انسانی ، انسان دیگر را نپرستد!مگر اینکه بسیار مؤمن باشد!
 
و به دوستانش سفارش کرد که:
به سوی انسانها بروید و به وسوسه بپردازید

و کاری کنید که هیچکس،هیچ کس را مؤمن نپندارد،جز آنان که از دنیا رفته اند!

با تشکر از خانم ستوده برای ارسال این مطلب

/ 1 نظر / 6 بازدید
محسن

خدایا چنان قدرتی به من عطا کن که هرگاه خواستم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم چند قدمی با کفشهایش راه بروم. ممنون عالی بود