زیاد هم خوب نباش!!

چه رسم جالبی است !!!
محبتت را میگذارند پای احتیاجت …
صداقتت را میگذارند پای سادگیت …
سکوتت را میگذارند پای نفهمیت …
نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت …
و وفاداریت را پای بی کسیت …
و آنقدر تکرار میکنند که خودت باورت میشود که تنهایی و بیکس و محتاج !!!
آدمها آنقدر زود عوض می شوند …
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …
زیاد خوب نباش …
زیاد دم دست هم نباش …حکایت ما آدم ها …
حکایت کفشاییه که …
اگه جفت نباشند …
هر کدومشون …
هر چقدر شیک باشند …
هر چقدر هم نو باشند
تا همیشه …
لنگه به لنگه اند …
کاش …
خدا وقتی آدم ها رو می آفرید …
جفت هر کس رو باهاش می آفرید …
تا این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها …
به اجبار، خودشون رو جفت نشون نمی دادند…
زیاد که خوب باشی دل آدم ها را می زنی …
آدم ها این روزها عجیب به خوبی ، به شیرینی، آلرژی پیدا کرده اند …
زیاد که باشی،زیادی می شوی
با تشکر از خانم فتاحی
برای ارسال این مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید
محسن

آرمان های یک زندگی بیشتر مردم خودخواه و خودپرستند، تو اما آنها را ببخش . اگر صمیمی و مهربان باشی، تو را به انگیزه های دیگر متهم می کنند، تو اما صمیمی و مهربان بمان. اگر شریف و صادق باشی فریبت می دهند، تو اما هنوز هم شریف و صادق بمان. آنچه سال ها ساخته ای را یک شبه ویران می کنند، تو اما باز هم بیافرین و بساز. هر چه امروز خوبی کنی، فردا فراموش می کنند، تو اما همواره خوبی کن. اگر بهترین پاره های جانت را به جهان ببخشی، هرگز کافی نیفتد، تو اما بهترین پاره های جانت را ببخش ... این است حقیقت آرمان های یک زندگی. زیرا فقط همین است که به جا می ماند! عالی بود....

بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید.

لیلا

همیشه نگاهت به ان بالا باشد تا دلت از ادمها و کارهای این پایین نشکند... زیبا بود