شما کجا بودید؟

در کنگره حزب کمو‌نیست شورو‌ی سابق در هنگام سخنرانی نیکیتا خرو‌شچف که با تقبیح جنایت‌های استا‌لین، جهان را شگفت‌زده کرد یک نفر از میان جمعیت فریاد برآورد:
رفیق خرو‌شچف، وقتی بی‌گناهان اعدام می‌شدند، شما کجا بودید؟
خرو‌شچف گفت: هر کس این را گفت از جا برخیزد.
 اما هیچ کس از جایش تکان نخورد.
 خرو‌شچف ادامه داد:
 خودتان به سوال خودتان پاسخ دادید.

 در آن زمان من همان جایی بودم که الان شما هستید!!

با تشکر از جناب آقای پورحسینی

/ 0 نظر / 11 بازدید